การลงทุนในหุ้นให้ประโยชน์มากกว่าที่คิด

เมื่อพูดถึงการลงทุนในหุ้น หลายคนอาจรู้สึกว่าทำไมต้องลงทุนในสิ่งที่มีความเสี่ยงสูงอย่างตลาดหุ้น ทั้งที่มีการลงทุนแบบอื่นๆให้เลือกอีกมากมาย แต่สิ่งที่นักลงทุนหลายคนมองเห็นจากการลงทุนในตลาดหุ้นก็คือ ผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจที่สามารถสร้างความมั่งคั่งให้กับนักลงทุนได้ในระยะเวลาไม่นาน
การลงทุนในหุ้นหรือตลาดหลักทรัพย์ไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อน หรือยากแก่การทำความเข้าใจหากคุณให้เวลาในการศึกษามันอย่างมากพอ ซึ่งข้อดีของการลงทุนในตลาดหุ้นมีอยู่ด้วยกันหลายข้อดังต่อไปนี้
• การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ให้ผลตอบแทนที่ดีมากกว่าการลงทุนแบบอื่นๆเช่น เงินฝากประจำหรือเงินฝากออมทรัพย์ที่หลายคนมักเลือกทำ เพราะคิดว่าเป็นวิธีการเก็บออมเงินที่มีความปลอดภัย และอาจสามารถสร้างผลตอบแทนได้จากดอกเบี้ยธนาคาร (ซึ่งในปัจจุบันนี้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากน้อยลงมากจนไม่อาจเป็นหนทางในการสร้างความมั่งคั่งได้เช่นเดิมอีกแล้ว) ซึ่งการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์จะช่วยป้องกันการขาดทุนจากเงินเฟ้อ และช่วยรักษามูลค่าการลงทุนที่แท้จริงของเงินลงทุน อีกทั้งยังให้ผลตอบแทนที่ดีมากกว่าการลงทุนแบบอื่นๆที่คุณคุ้นเคย
• การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เปิดโอกาสให้คุณวางแผนออมเงินในระยะยาว อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้เป็นเจ้าของธุรกิจ โดยการเลือกลงทุนในธุรกิจที่เห็นว่ามีมีโอกาสเติบโตดี และสามารถเลือกลงทุนในธุรกิจหลายประเภทเพื่อกระจายความเสี่ยงได้อีกด้วย
จะเห็นว่าการลงทุนในตลาดหุ้น เป็นหนทางในการสร้างความมั่งคั่ง เพราะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงและช่วยให้คุณวางแผนออมเงินในระยะยาวได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหาเงินเฟ้ออีกด้วย

Leave a Reply