ทำไมต้องลงทุนในหุ้น

หนทางในการสร้างความมั่นคงทางการเงินของคุณคืออะไร
หลายคนอาจคิดว่าการเก็บเงินเอาไว้ในธนาคารให้มากที่สุดก็ทำให้ชีวิตมีความมั่นคงอย่างแน่นอน ซึ่งนี่อาจเป็นความจริงแต่ไม่เสมอไป เพราะการเก็บเงินเอาไว้เพียงอย่างเดียวโดยไม่มีการบริหารจัดการอะไรเลย ก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงเช่นเดียวกัน เพราะอัตราเงินเฟ้อในปัจจุบันนี้เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก จนทำให้เงินที่เก็บเอาไว้ลดคุณค่าลงไปเรื่อยๆ เงินล้านที่มีอยู่ในวันนี้อาจเหลือคุณค่าเงินอีกไม่เท่าไหร่ในสิบหรือยี่สิบปีข้างหน้า ดังนั้นการลงทุนจึงเป็นหนทางในการต่อสู้กับเงินเฟ้อ และทำให้ค่าเงินที่มีอยู่เพิ่มมากขึ้นด้วย
การลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมีอยู่ด้วยกันหลายอย่าง หากเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบความเสี่ยงมากนัก ก็อาจจะเลือกลงทุนในเงินฝากประจำหรือตราสารหนี้ ที่มีความเสี่ยงน้อยแต่ผลการตอบแทนก็ต่ำก็การลงทุนชนิดอื่น แต่หากเป็นคนที่ยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นก็อาจจะเลือกลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงแต่ได้รับผลตอบแทนที่ดียิ่งขึ้นอย่างเช่น การลงทุนในหุ้น
การลงทุนในหุ้นแม้จะเป็นสิ่งที่มีความเสี่ยงสูง แต่หากนักลงทุนสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ และมีการศึกษาหาข้อมูลรวมทั้งเตรียมความพร้อมในการลงทุนที่ดี ก็จะทำให้การลงทุนในหุ้นสามารถให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจไม่น้อยเช่นกัน
การเลือกลงทุนในหุ้นมีทั้งการลงทุนเน้นคุณค่าและการลงทุนแบบเทคนิค ซึ่งนักลงทุนสามารถเลือกได้ตามความถนัดซึ่งอาจจะเลือกได้ทั้งสองแบบเพื่อเพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนในการลงทุนมากขึ้น

Leave a Reply