ผลตอบแทนในการลงทุนหุ้นขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง

ก่อนลงทุนในหุ้น นักลงทุนควรทราบก่อนว่า การลงทุนทุกอย่างที่มีผลตอบแทนดีก็จะมาพร้อมกับความเสี่ยง ที่นักลงทุนต้องทำความเข้าใจเพื่อที่จะสามารถรับมือได้ดีมากขึ้น
การลงทุนในหุ้น คือการลงทุนที่นักลงทุนมีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับกิจการและรายได้ของธุรกิจที่ลงทุนตามสัดส่วนในการถือหุ้น ดังนั้นจึงมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากเงินปันผลซึ่งเป็นส่วนแบ่งกำไรของกิจการ และผลตอบแทนที่ได้จากส่วนต่างของราคาซื้อและราคาขายของหุ้น
นักลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนในการลงทุนหุ้น ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า เงินปันผลและกำไรจากการขายหุ้นจะมากหรือน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท รวมถึงภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม และอาจจะรวมทั้งภาวะเงินเฟ้อ ดังนั้น หากอยู่ในช่วงที่มีภาวะเศรษฐกิจดี ผลตอบแทนก็จะดี ตรงกันข้ามกับภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา ผลตอบแทนที่ได้ก็อาจจะลดลงแต่ก็อาจจะไม่เสมอไป หากหุ้นที่ลงทุนไปนั้นเป็นกิจการที่เติบโตได้ดีในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ดังนั้น นักลงทุนจึงต้องเลือกลงทุนในกิจการที่มีความมั่นคงสูง ,มีผลการดำเนินงานที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจหรือเป็นธุรกิจที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องพึ่งพา เพื่อที่จะได้รับผลตอบแทนในระยะยาวอย่างมั่นคง แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวก็ยังได้รับผลตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นจะเห็นว่าการลงทุนในหุ้นมีทั้งโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดี ที่มาพร้อมๆกับความเสี่ยงที่นักลงทุนต้องทำความเข้าใจ เพื่อที่จะได้เตรียมรับมือกับความผันผวนที่เกิดขึ้น และสามารถวางแผนการลงทุนที่สอดคล้องกับสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม เพื่อที่จะได้เพิ่มโอกาสในการทำกำไรและลดความเสี่ยงในการลงทุนได้อีกมาก

Leave a Reply