เงินเพื่อตัวเราเอง

เรื่องของเงินนั้นเป็นเรื่องสำคัญมาก หากเราไม่บริหารจัดการให้ดีชีวิตเราก็อาจจะต้องพบเจอกับความลำบาก ความทุกข์ใจ ความไม่สุขสบายได้ ดังนั้นหากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากสุขสบายทั้งในปัจจุบันและอนาคตก็ควรใส่ใจที่จะบริหารจัดการเงินเพื่อตัวคุณเองให้เป็นไปอย่างเหมาะสม จัดสรรเงินในส่วนต่างๆ ให้เป็นระเบียบและที่สำคัญเงินในส่วนของตัวคุณเองนั้นก็ควรตระหนักและให้ความสำคัญให้มากๆ คุณจะต้องรู้ว่าในแต่ละเดือนคุณจะสามารถเก็บเงินได้เท่าไรเพื่อเป็นเงินออมสำหรับอนาคต สามารถเก็บเงินได้เท่าไรเพื่อเป็นการลงทุนต่อไป ต้องรู้จักที่จะบริหารจัดการเงินให้ดีเพราะหากคุณไม่รู้ว่าจะจัดการอย่างไร ไม่รู้ว่าเดือนๆ หนึ่งคุณใช้เงินไปมากแค่ไหน คุณสามารถเก็บเงินได้เท่าไร คุณก็จะกลายเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีเงินแบบเดือนชนเดือน เงินไม่พอใช้ดีไม่ดีกลายเป็นมนุษย์หนี้เสียด้วย ดังนั้นเราไม่ควรก่อหนี้โดยไม่จำเป็นเป็นดีที่สุด หากใครที่คิดจะมีหนี้ก็ควรคิดให้ดีเสียก่อนว่าตัวคุณนั้นมีความสามารถพอหรือไม่ที่จะปลดหนี้ ชำระหนี้ที่อาจเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ในภายภาคหน้าหรือเพื่ออนาคตที่ดีกว่า หากคุณประเมินแล้วพบว่าคุณสามารถทำได้ก็ลุยได้เลยเพื่ออนาคตของตัวคุณเองแต่หากคุณประเมินแล้วพบว่าไม่สามารถทำได้ก็ขอให้หยุดคิดที่จะก่อหนี้เสียเถิดเพราะนั่นหมายความว่าหากคุณก่อหนี้แล้วไม่สามารถปลดหนี้ได้คุณก็จะกลายเป็นคนที่หนี้บาน มีภาระเพิ่มมากขึ้นแล้วอาจนำไปสู่การเกิดการล้มละลายทางการเงินได้

Leave a Reply