เลือกการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ให้เหมาะกับตนเอง

หลังจากทำความรู้จักกับสินค้าของตลาดหลักทรัพย์ชนิดต่างๆกันไปแล้ว นักลงทุนมือใหม่หลายคนอาจเกิดความรู้สึกว่า ไม่รู้จะลงทุนในสินค้าประเภทไหนดี เพราะดูๆไปแล้วก็มีความน่าสนใจไปเสียทั้งนั้น ดังนั้นมาดูแนวทางการเลือกลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ให้เหมาะกับตัวเอง เพื่อที่คุณจะสามารถกำหนดแนวทางการลงทุนของตัวเองได้ง่ายขึ้น
• หากผู้ลงทุนเป็นคนที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือขายหุ้น รวมทั้งไม่มีเวลาในการติดตามสถานการณ์ในการลงทุนและที่สำคัญคือไม่มีความคล่องตัวของเงินทุนสำหรับลงทุนในตลาดหลักทรัพย์มากนัก เป็นนักลงทุนที่ตั้งเป้าหมายการลงทุนเอาไว้ว่าจะได้รับผลตอบแทนในระยะยาว
การลงทุนที่เหมาะสมสำหรับคุณ คือ กองทุนรวม
• หากคุณเป็นนักลงทุนที่ไม่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง แต่เน้นการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนในระยะยาวและเน้นออมเงินเป็นหลัก
การลงทุนที่เหมาะสมสำหรับคุณ คือ ตราสารในภาครัฐบาลและตราสารในภาครัฐวิสาหกิจ,หุ้นสามัญ,หุ้นบุริมสิทธิ และหุ้นกู้
• หากคุณเป็นนักลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญในการลงทุนหรือมีที่ปรึกษาที่ดี,มีเวลาศึกษาข้อมูลและติดตามสถานการณ์ในตลาดหลักทรัพย์อย่างใกล้ชิด และต้องการผลตอบแทนที่รวดเร็ว อีกทั้งยังมีความสามารถในการรับความเสี่ยงได้สูง
การลงทุนที่เหมาะสมสำหรับคุณ คือ หุ้นสามัญ,หุ้นบุริมสิทธิ,หุ้นกู้ และใบ Warrant
นักลงทุนควรเลือกการลงทุนที่เหมาะกับตัวเองเพื่อความสบายใจในการลงทุน และลดความเสี่ยงที่ไม่จำเป็นในการลงทุนผิดๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้อยู่เสมอให้น้อยลงเท่าที่จะเป็นไปได้

Leave a Reply