Monthly Archives: July 2016

เงินเพื่อตัวเราเอง

เรื่องของเงินนั้นเป็นเรื่องสำคัญมาก หากเราไม่บริหารจัดการให้ดีชีวิตเราก็อาจจะต้องพบเจอกับความลำบาก ความทุกข์ใจ ความไม่สุขสบายได้ ดังนั้นหากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากสุขสบายทั้งในปัจจุบันและอนาคตก็ควรใส่ใจที่จะบริหารจัดการเงินเพื่อตัวคุณเองให้เป็นไปอย่างเหมาะสม จัดสรรเงินในส่วนต่างๆ ให้เป็นระเบียบและที่สำคัญเงินในส่วนของตัวคุณเองนั้นก็ควรตระหนักและให้ความสำคัญให้มากๆ คุณจะต้องรู้ว่าในแต่ละเดือนคุณจะสามารถเก็บเงินได้เท่าไรเพื่อเป็นเงินออมสำหรับอนาคต สามารถเก็บเงินได้เท่าไรเพื่อเป็นการลงทุนต่อไป ต้องรู้จักที่จะบริหารจัดการเงินให้ดีเพราะหากคุณไม่รู้ว่าจะจัดการอย่างไร ไม่รู้ว่าเดือนๆ หนึ่งคุณใช้เงินไปมากแค่ไหน คุณสามารถเก็บเงินได้เท่าไร คุณก็จะกลายเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีเงินแบบเดือนชนเดือน เงินไม่พอใช้ดีไม่ดีกลายเป็นมนุษย์หนี้เสียด้วย ดังนั้นเราไม่ควรก่อหนี้โดยไม่จำเป็นเป็นดีที่สุด หากใครที่คิดจะมีหนี้ก็ควรคิดให้ดีเสียก่อนว่าตัวคุณนั้นมีความสามารถพอหรือไม่ที่จะปลดหนี้ ชำระหนี้ที่อาจเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ในภายภาคหน้าหรือเพื่ออนาคตที่ดีกว่า หากคุณประเมินแล้วพบว่าคุณสามารถทำได้ก็ลุยได้เลยเพื่ออนาคตของตัวคุณเองแต่หากคุณประเมินแล้วพบว่าไม่สามารถทำได้ก็ขอให้หยุดคิดที่จะก่อหนี้เสียเถิดเพราะนั่นหมายความว่าหากคุณก่อหนี้แล้วไม่สามารถปลดหนี้ได้คุณก็จะกลายเป็นคนที่หนี้บาน มีภาระเพิ่มมากขึ้นแล้วอาจนำไปสู่การเกิดการล้มละลายทางการเงินได้

การลงทุนในหุ้นให้ประโยชน์มากกว่าที่คิด

เมื่อพูดถึงการลงทุนในหุ้น หลายคนอาจรู้สึกว่าทำไมต้องลงทุนในสิ่งที่มีความเสี่ยงสูงอย่างตลาดหุ้น ทั้งที่มีการลงทุนแบบอื่นๆให้เลือกอีกมากมาย แต่สิ่งที่นักลงทุนหลายคนมองเห็นจากการลงทุนในตลาดหุ้นก็คือ ผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจที่สามารถสร้างความมั่งคั่งให้กับนักลงทุนได้ในระยะเวลาไม่นาน
การลงทุนในหุ้นหรือตลาดหลักทรัพย์ไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อน หรือยากแก่การทำความเข้าใจหากคุณให้เวลาในการศึกษามันอย่างมากพอ ซึ่งข้อดีของการลงทุนในตลาดหุ้นมีอยู่ด้วยกันหลายข้อดังต่อไปนี้
• การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ให้ผลตอบแทนที่ดีมากกว่าการลงทุนแบบอื่นๆเช่น เงินฝากประจำหรือเงินฝากออมทรัพย์ที่หลายคนมักเลือกทำ เพราะคิดว่าเป็นวิธีการเก็บออมเงินที่มีความปลอดภัย และอาจสามารถสร้างผลตอบแทนได้จากดอกเบี้ยธนาคาร (ซึ่งในปัจจุบันนี้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากน้อยลงมากจนไม่อาจเป็นหนทางในการสร้างความมั่งคั่งได้เช่นเดิมอีกแล้ว) ซึ่งการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์จะช่วยป้องกันการขาดทุนจากเงินเฟ้อ และช่วยรักษามูลค่าการลงทุนที่แท้จริงของเงินลงทุน อีกทั้งยังให้ผลตอบแทนที่ดีมากกว่าการลงทุนแบบอื่นๆที่คุณคุ้นเคย
• การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เปิดโอกาสให้คุณวางแผนออมเงินในระยะยาว อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้เป็นเจ้าของธุรกิจ โดยการเลือกลงทุนในธุรกิจที่เห็นว่ามีมีโอกาสเติบโตดี และสามารถเลือกลงทุนในธุรกิจหลายประเภทเพื่อกระจายความเสี่ยงได้อีกด้วย
จะเห็นว่าการลงทุนในตลาดหุ้น เป็นหนทางในการสร้างความมั่งคั่ง เพราะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงและช่วยให้คุณวางแผนออมเงินในระยะยาวได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหาเงินเฟ้ออีกด้วย