Monthly Archives: April 2017

เงินกับคำว่าครอบครัว

เรื่องของครอบครัวก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากเช่นเดียวกัน ปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อคำว่า “ครอบครัว” คือเรื่องของเงิน เราคงเถียงไม่ได้ว่าในยุคปัจจุบันนี้เงินก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่จะช่วยทำให้ครอบครัวยังคงเป็นครอบครัวอยู่ได้ เนื่องจาก เราอาจเคยพบเห็นว่าบางครอบครัวเกิดปัญหาภายในโดยมีสาเหตุหลักๆ มาจากเงินที่ใช้ในครอบครัวไม่พอใช้ เกิดจากการไม่รู้จักบริหารจัดการเงินให้ดี เกิดจากปัญหาเรื่องหนี้สินจนทำให้หลายครอบครัวต้องกลายเป็นบ้านแตกสาแหรกขาด พ่อไปทางแม่ไปทาง ลูกก็กลายเป็นเด็กมีปัญหาและนำไปสู่การเป็นเด็กขาดความอบอุ่นในอนาคต บางคนถูกศาลฟ้องล้มละลายทำให้ไม่สามารถทำใจได้เลยคิดหนีปัญหาด้วยการฆ่าตัวตายเสียดีกว่า ทิ้งหนี้และปัญหาต่างๆ ไว้ให้กับคนข้างหลังต่อไป ปัญหาเหล่านี้เกิดมากขึ้นในยุคปัจจุบันยุคที่เงินเป็นทุกสิ่งของชีวิตเพราะเพียงแค่คุณก้าวเดินออกมาจากบ้านคุณก็อาจต้องมีเรื่องเสียเงินได้ในทันทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสังคมเมืองกรุง สังคมกรุงเทพมหานครที่แค่ก้าวเดินออกมาจากบ้านก็เสียทั้งเงินค่าเดินทาง บางคนเดินทางต่อหลายทอดต้องนั่งรถตู้ต่อรถเมล์ต่อรถมอเตอร์ไซด์และยังมีค่ากินที่ของกินนั้นแสนจะแพง ทุกวันนี้ข้าวราดแกงข้างทางเดี๋ยวนี้ก็กล่องละ 40-50 บาทแล้วเรียกได้ว่าแพงพอๆ กับข้าวที่ขายในห้างสรรพสินค้าเลยทีเดียวจนทำให้คนในเมืองกรุงเริ่มหันมาทานข้าวในห้างกันมากกว่าข้าวข้างทาง เพราะคนส่วนใหญ่เชื่อว่าอย่างน้อยข้าวในห้างสรรพสินค้าก็ดูน่าจะสะอาดมากกว่าข้าวข้างทางนั่นเอง
ดังนั้น เรื่องของเงินก็เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับคำว่าครอบครัวเช่นเดียวกัน หากคุณอยากให้ครอบครัวของคุณอยู่ดีมีสุขไม่มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกัน คุณควรรู้จักที่จะบริหารจัดการเงินในครอบครัวให้ดี ให้เป็นระบบเป็นดีที่สุดเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้ครอบครัวเกิดปัญหาไปได้อีกปัจจัยหนึ่ง